11 مهر 1402 8:10 ق.ظ

بازدید سرپرست اداره کل امور عشایر استان گلستان از نوروزگاه های عشایری استان