8 اسفند 1402 4:36 ب.ظ

امنیت غذایی پایدار با صرفه جویی‌های ارزی

نماینده وزیر جهادکشاورزی در علی آبادکتول: امنیت غذایی پایدار با صرفه جویی‌های ارزی

از محل صرفه جویی‌های ارزی، منابع ایجاد امنیت غذایی پایدار، تامین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان؛ عباس پاپی زاده، نماینده وزیر جهادکشاورزی و سرپرست سازمان امور عشایری کشور در حاشیه بررسی مشکلات حوزه دام و طیور استان در علی آبادکتول گفت: دولت با تامین تسهیلات و رفع مقررات دست و پاگیر، از بخش خصوصی و صنعت دام و طویر کشور حمایت می‌کند تا در این بخش امنیت غذایی پایدار و مدیریت شده داشته باشیم.

پاپی زاده افزود: دولت در حال تصمیم گیری‌های خوبی است که از محل صرفه جویی‌های ارزی، منابع مورد نیاز را تامین کند.

استان گلستان از قطب‌های تولید دام و طیور کشور محسوب می‌شود.