9 اسفند 1402 3:08 ب.ظ

تامین ۷۰ مخزن ۲۰۰۰ لیتری پلی اتیلن ذخیره آب ویژه عشایر گلستان

به منظور برخورداری عشایر کوچنده استان گلستان از منبع ذخیره سازی آب شرب، تعداد ۷۰ مخزن پلی اتیلن ذخیره آب به ظرفیت ۲۰۰۰ لیتری از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۱۵۲۰ میلیون ریال تامین و بین آنان توزیع گردید.