11 آذر 1402 12:15 ق.ظ

دولت برنامه ارتقای برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی و حمایتی را تصویب کرد

هیات وزیران برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای سطح برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی و درمانی، بیمه ها و خدمات حمایتی را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور عشایر ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، به منظور ارتقای کیفیت زندگی عشایر در زمینه های خدمات بهداشتی و درمانی، بیمه و خدمات حمایتی به عنوان شاخص های توسعه فراگیر، هیات وزیران پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با عنوان “برنامه ویژه ارتقای سطح برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی و درمانی، بیمه ها و خدمات حمایتی را تصویب کرد.

برنامه فوق دارای پنج حوزه عملیاتی شامل حوزه های ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی، ارتقای پوشش بیمه درمانی، ارتقای پوشش بیمه اجتماعی، ارتقای پوشش خدمات اورژانس پیش بیمارستانی به ویژه در زمان کوچ و ارتقای پوشش خدمات حمایتی در مناطق عشایری با مسئولیت دستگاه های اجرایی مربوطه برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه است.