2 فروردین 1402 11:24 ق.ظ

ارتباط با ما

تماس با ما (پیش شماره 017)

عنوان شغلی
نام و نام خانوادگی

شماره تماس

مدیرکل امور عشایر استان گلستان

رضا علیپوری

33331306

معاون توسعه مدیریت و منابع

اسمعیل انصاری

33332488

معاون توسعه عمران و امور زیربنائی

رجبعلی محبی

33342714

دبیرخانه

حسینعلی جرجانی

33331306

اداره حراست

رئیس اداره حراست

محمد سعادتی

33342713

اداره عمران

رئیس اداره عمران

مهدی الیاسی

33342714

کارشناس عمران

علی مهدوی

33342714

اداره تعاونی ها

رئیس اداره تعاونی ها

محمدصادق عرب قائنی

33342712

کارشناس تعاونی ها

جواد ابراهیم پور

33342712

کارشناس تعاونی ها

اسلام آق آتابای

33342712

اداره امور مالی

ذیحساب

ابوطالب قزلسفلو

33331305

کارشناس امور مالی

حسن واثقیان

33331305

کارشناس امور مالی

شیرین یارنفس کم

33331305

اداره بهسازی امور تولید

رئیس اداره بهسازی امور تولید

احمد پرتانی

33330270

کارشناس بهسازی امور تولید

فاطمه رنجبر

33330270

اداره امور اداری

رئیس امور اداری

زهرا ابراهیمی

33342710

اداره طرح و برنامه

رئیس طرح و برنامه

صفورا آهنگری

33332488

کارشناس فناوری اطلاعات

محمدعلی اربابون

33331306

ارسال پیام

آدرس و مشخصات پستی

آدرس: گنبد – خیابان 17 شهریور غربی – خیابان نامجو – پلاک 139

کدپستی: 37196-49719

تلفن: 33331306-017

دورنگار: 33330451-017

ایمیل: info@ashayer-golestan.ir